30 Ağustos Zafer Bayramı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 97 Yıl önce kazanılan bu büyük mücadele Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yoksul Anadolu halkının zafere taşındığı gündür. Bu anlamda 30 Ağustos zafer mücadelesini başlatan ve liderlik yapan başta Mustafa Kema ...

Başkanın Mesajları

Günün Sözü

Yaşamda gideceğimiz yönü belirleyen büyük seçimler olabilir. Fakat bizi oraya götürenler ise yaptığımız küçük küçük seçimlerdir. S.Helmstetler

DUYURULAR

MEVZUATLAR

"Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği”16.09.2019/150 sayılıMevzuat Sirkülerinin linki için tıklayın Mesleki çalışmalarınızda faydalı olması dileğiyle..

Devamı...

"2020 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi”29.08.2019/144 sayılıMevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır. Mesleki çalışmalarınızda faydalı olması dileğiyle... Saygılarımızla,

Devamı...

5510 sayılı kanunun 4/1/a bendi kapsamında sigortalı olup, 06- Kısmi istihdam, 7- Puantaj, 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma eksik gün kodu ile bildirilen , 5510 sayılı Kanunun ek- 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan kişilerden prim ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin toplam otuz güne tamamlanması zorunludur.

Devamı...

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde, Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından öncelikle ihracatçılar sorumlu olacaktır. Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacaktır. Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecektir.

Devamı...

"Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları Açıklandı” 27.08.2019/143 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır. Mesleki çalışmalarınızda faydalı olması dileğiyle..

Devamı...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğde; ⎯ Engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna uygulaması ile engellilik sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), ⎯ Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların teslimi, ⎯ Ticari taşıtların yenilenmesinde geçici 7’nci madde uygulaması konularında açıklama ve düzenleme yapılmıştır.

Devamı...

HABERLER